KreATivita&InovaCZe

V rámci programu Interreg Rakousko-Česko 2021-2027, který podporuje projekty přeshraniční
spolupráce, připravila Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve
spolupráci s LIT Open Innovation Center na Univerzitě Johannese Keplera v Linci a partnery
z kreativních odvětví v obou zemích projektovou žádost. Ta byla podána v programem stanovené
lhůtě do 30. června 2023.
V prosinci 2023 byla žádost schválena Monitorovacím výborem, což umožnilo, aby byl 1. ledna 2024
oficiálně zahájen šestatřicetiměsíční česko-rakouský přeshraniční projekt Cocreating - Networks:
KreATivita&InovaCZe (CON). Projekt svým zaměřením přispěje k naplnění specifického cíle programu,
kterým je prohloubení právní a institucionální spolupráce. Vedoucím partnerem projektu je Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Kancelář transferu technologií, která úzce spolupracuje
s Univerzitou Johannese Keplera, LIT Open Innovation Center, v Linci a partnery z oblasti kulturně
kreativního průmyslu, jakými je na české straně Umění ve městě a Creative Region v Linci na straně
rakouské. Na realizaci projektu se významně podílí jeho strategičtí partneři: Odbor kultury
a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, Oberösterreich Tourismus, Kreativní institut
a Business Upper Austria.
Hlavním cílem projektu je zviditelnit kulturně kreativní odvětví v Horním Rakousku a jižních Čechách,
zlepšit a trvale propojit jeho činnost. Všechna realizovaná opatření jsou zaměřena na řešení
specifických potřeb kulturně kreativního průmyslu, poskytování dalšího vzdělávání pro zúčastněné
strany formou cílených workshopů a přeshraniční výměnu znalostí. Významnou přidanou hodnotou
je dlouhodobé propojování kreativních aktérů a organizací v oblasti cestovního ruchu a kulturních
aktivit.
Celkovým výsledkem projektu bude společně vypracovaná přeshraniční strategie pro kreativní
průmysl, která bude po skončení projektu společně realizována v Horním Rakousku a v jižních
Čechách. Strategie bude po skončení projektu představena rozhodujícím orgánům v obou územích,
aby mohla být využita při tvorbě regionálních a městských koncepcí v dlouhodobém horizontu.

Projekt KreATivita&InovaCZe je realizován za finanční podpory Evropského fondu pro regionální
rozvoj.